Zakres usług

Pakiet standardowy

 • świadczenia lekarskie
 • świadczenia pielęgniarskie
 • rehabilitacja zgodnie z zaleceniem lekarza
 • terapia zajęciowa
 • leczenie farmakologiczne
 • leczenie dietetyczne
 • rehabilitacja 3 x w tygodniu po 30 minut

Rehabilitacja

Przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym funkcjonuje rehabilitacja medyczna. Wszystkie zabiegi wykonywane są przez wysoko wykwalifikowanych pracowników – fizjoterapeutów i rehabilitantów. Zabiegi nie są finansowane przez NFZ.

Wyposażenie:

 • fizykoterapia; urządzenia do: elektroterapii, magnetoterapii, laseroterapii, leczenia światłem, leczenia ultradźwiękami, biostymulacji.
 • kinezyterapia: sala UGUL z osprzętem, sala gimnastyczna i sala ćwiczeń w pełni wyposażona w sprzęt do kinezyterapii grupowej i indywidualnej.

Zakres usług dodatkowych

 • badania i terapia psychologiczna
 • badanie i terapia logopedyczna
 • zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne
 • zapewnienie konsultacji specjalistycznych
 • zapewnienie zleconych badań
 • zapewnienie zleconego transportu
 • pomoc w nabywaniu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i materiałów medycznych
 • inne usługi wedle indywidualnych ustaleń z korownikiem zakładu.

Cennik usług dodatkowych dostępny u kierownika placówki.

Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym nie jest refundowany przez NFZ.