Cennik pobytów:

 

Cena pobytu miesięcznego 2 850 zł/m-c/osoba

 

Koszt pobytu dwutygodniowego to 1/2 ceny pobytu miesięcznego.

Pobyt krótszy niż dwa tygodnie to 1/20 cen pobytu miesięcznego liczona za każdy dzień.

 

Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej:

Podstawa wyliczenia

-wysokość

przeciętnego wynagrodzenia w

poprzednim kwartale i okres jego

obowiązywania

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
1 strona wyciągu lub

odpisu

1 strona kopii wyciąg, odpis lub

kopia na

elektronicznym

nośniku danych

maks. 0,002

przeciętnego

wynagrodzenia

maks. 0,00007

przeciętnego

wynagrodzenia

maks. 0,0004

przeciętnego

wynagrodzenia

4 863,74 zł (IV kwartał 2018 r.)  9,73 zł  0,34 zł

 1,95 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. tj. z 2016 r., poz. 186 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. tj. z 2015 r. poz. 748 z późn. zm.)

3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale